Algemene voorwaarden

ideaLOGO en idealOGOshop zijn handelsnamen van ideaLOGO Group BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 56685181

Leveringsvoorwaarden
Onze prijzen zijn gebaseerd op rechtstreekse levering aan logopediepraktijken, scholen en andere instellingen. De prijzen in de shop zijn inclusief BTW vermeld. Prijswijzigingen (zonder voorafgaand bericht) en drukfouten zijn voorbehouden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van ideaLOGOshop.

Verzendkosten
Bij alle bestellingen berekenen wij de verzendkosten zoals vermeld op de orderbevestiging. De verzendkosten voor Nederland zijn gratis vanaf een besteding van 50 euro. Voor Duitsland € 11,95 (tot 30 kg.). Voor leveringen aan andere landen binnen de EU kunnen afwijkende bedragen gehanteerd worden.

Voor Vlaamse bestellingen rekenen wij € 6,95 aan portkosten.

Bestellen
Alle ideaLOGO materialen zijn rechtstreeks via de shop te bestellen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan accepteren wij ook zakelijke bestellingen via email of fax.

Betalen
U heeft de mogelijkheid om zonder extra kosten met iDeal te betalen of vooruit te betalen per bank.
Voor onze zakelijke klanten (scholen, logopediepraktijken en andere instellingen) bestaat de mogelijkheid om op rekening te bestellen. Neem hiervoor contact op met info@idealogo.nl
Na goedkeuring wordt uw bestelling met factuur (14 dagen betaaltermijn) verstuurd.

Als de koper na ingebrekestelling verzuimt het openstaande bedrag te betalen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is de koper gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Blijft de koper nalatig dan is hij eveneens aansprakelijk voor de gerechtelijke kosten.

ideaLOGO Academy
ideaLOGOshop verkoopt tickets voor masterclasses, workshops en andere trainingen namens ideaLOGO Academy B.V. De voorwaarden van de Academy vindt u op www.idealogo.academy

Bestelling buiten Europa
Wij leveren niet buiten Europa.

Retourrecht / afkoelingsperiode
Als het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoet, kunt u het binnen 14 kalenderdagen en in overleg met ideaLOGOshop na ontvangst terugsturen. Het artikel dient in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. De kosten van retourzending komen voor uw rekening.

Beschadigde artikelen / misdrukken
Als u een bij ideaLOGOshop gekocht artikel beschadigd hebt ontvangen, ruilen wij het artikel direct om. Neemt u wel eerst contact met ons op over de te nemen stappen.

Uitvoering en assortiment
De omschrijvingen in deze webwinkel zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Wij houden echter het recht voor hiervan te kunnen afwijken. Voor eventuele zetfouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Klachten
Klachten over de levering of over de factuur moeten binnen 14 dagen schriftelijk danwel per email worden kenbaar gemaakt.

Nieuwsbrief
Maximaal 24 keer per jaar versturen wij onze nieuwsbrief digitaal naar u toe. In deze nieuwsbrieven vermelden wij onze acties en nieuwe ontwikkelingen bij ideaLOGO.

Eigendomsvoorbehoud
ideaLOGOshop houdt de eigendom van alle aan de koper geleverde artikelen totdat koper volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting.

Privacy
ideaLOGO respecteert en beschermt uw privacy. De gegevens die u ons verstrekt dienen uitsluitend om uw bestelling of uw verzoek om informatie correct te kunnen verwerken. Onze privacyverklaring treft u ook aan op deze site.

Copyright
© 2023 ideaLOGO Group BV
Alle informatie op onze website(s) valt onder de Auteurswet. Dit is van toepassing op de vorm en functie van de site, de vormgeving, alle geschreven tekst, foto’s, logo’s, en alle verdere informatie.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ideaLOGO Group BV is het niet toegestaan (delen van) de informatie, afbeeldingen, logo’s, foto’s, e.d. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.
Gebruik van de informatie voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden is niet toegestaan.