Masterclass DTTC en ReST

Trainer: Melissa Krommedam

Prijs:

€295,00 per persoon

Duur:

7h 30min

Beschrijving

De motorische pijler (uitgelicht DTTC en ReST) nader bekeken vanuit procesdiagnostiek bij spraakontwikkelingsstoornissen.


Inhoud:
Deze masterclass laat je kennismaken met de motorische therapieën DTTC en ReST. We beginnen met het belang van procesdiagnostiek en bespreken de verschillende pijlers van behandeling bij SpraakOntwikkelingsStoornissen (SOS). We gaan dieper in op de motorische pijler en bespreken de Dynamic Temporal & Tactile cueing Treatment Approach (DTTC) en de Rapid Syllable Transition Treatment (ReST).
De Dynamic Temporal & Tactile cueing Treatment Approach is zeer geschikt is voor jongere kinderen met motorische spraakproblematiek en de Rapid Syllable Transition Treatment is geschikt voor oudere kinderen met motorische spraakproblematiek.
De verschillende stappen van de therapieën worden toegelicht en tevens geoefend.


Doelstelling:
Na afloop van deze Masterclass ben je op de hoogte van de laatste inzichten met betrekking tot procesdiagnostiek bij SOS. Je hebt inzicht in de motorische pijler en vooral in DTTC en ReST verkregen. Je kunt een behandelplan opstellen en kunt geschikte doeluitingen voor de behandeling selecteren voor beide therapieën.


Doelgroep:
De masterclass is bedoeld voor logopedisten en linguisten.


Duur:
6 uur


Huiswerkopdracht:
Bestuderen literatuur: ca. 14 uur.


Over de docent:
Deze masterclass wordt gegeven door Melissa Krommedam-Wiegertjes 


Tijd: 09:00 tot 16:30 uur


Locatie:
Online


Groepsgrootte
Minimaal 8 en maximaal 17 personen


Kosten:
€ 295 euro, inclusief studiemateriaal en BTW


Optioneel Studiemateriaal:
Bij deze masterclass ontvang je het studiemateriaal digitaal, ook de artikelen voor het huiswerk worden digitaal beschikbaar gesteld.


Accreditatie
Deze masterclass is geaccrediteerd met 14,5 PE punten

Uw trainer

Host image

Melissa Krommedam-Wiegertjes is logopedist, Master Special Educational Needs, ontwikkelaar, Hogeschooldocent en eigenaar van eduLOGO. Sinds 1997 is Melissa logopedist in hart en nieren. Ze geniet volop van haar vak en wil deze passie ook graag met anderen delen. Het “leven lang leren” staat voor haar centraal wat voor vele mooie verdiepingen en specialisaties in onder meer sensorische informatieverwerking, autisme spectrum stoornissen en spraak- en taalstoornissen heeft geleid. Melissa is werkzaam als logopedist en autismedeskundige binnen de vroegbehandeling van de Koninklijke Kentalis en geeft les aan de opleiding logopedie te Utrecht, het Kentalis leerhuis en de ideaLOGO Academy.